Cập nhật: 15:56, 5/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 446tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ  KÌ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

 

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL,NCL).

 

Phòng GDĐT thông báo đến các trường cơ cấu đội tuyển Học sinh giỏi cấp Quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cụ thể như sau:

1/ Đội tuyển Học sinh giỏi cấp quận, dự thi thành phố:

Phòng GDĐT căn cứ vào phân bổ chỉ tiêu của Sở GDĐT thành lập đội tuyển trên cơ sở lấy điểm từ cao nhất đến đủ số lượng chỉ tiêu của Sở, cụ thể:

- Các môn có 15 HS/1đội tuyển: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Kiến thức thực tiễn tổng hợp.

- Các môn có 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá HS/1 đội tuyển: Công nghệ, Thực nghiệm khoa học tự nhiên.

- Riêng môn Tin học danh sách đội tuyển có 9 thí sinh có điểm cao nhất.

2/ Công nhận danh hiệu Học sinh giỏi cấp Quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18:

Phòng GDĐT công nhận danh hiệu Học sinh giỏi cấp Quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 cho toàn bộ thí sinh trong đội tuyển Học sinh giỏi cấp Quận dự thi Thành phố và bổ sung thêm 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% số lượng thí sinh dự thi có số điểm cao liền kề, cụ thể:

- Các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Kiến thức thực tiễn tổng hợp có 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá học sinh được công nhận danh hiệu Học sinh giỏi cấp Quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

- Riêng môn Công nghệ có 13 thí sinh, môn Thực nghiệm khoa học tự nhiên có 14 thí sinh và môn Tin học có 9 thí sinh được công nhận Học sinh giỏi cấp Quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

            Trên đây là kết quả kỳ thi Học sinh giỏi cấp Quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Phòng GDĐT thông báo đến các trường được rõ./.

( Đính kèm: Danh sách Học sinh giỏi cấp Quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)


Tải file đính kèm: anh_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: cnghe_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: dia_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: hoa_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: ktthtt_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: ly_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: sinh_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: su_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: tieng_trung_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: tin_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: tnkhtn_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: toan_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: van_512tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 

Địa chỉ: 714 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, TP Hồ Chí Minh

Điện thoai: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 396tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 9921 Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8)

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích