Cập nhật: 22:49, 6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 Lượt đọc: 468

Về tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc (CL+NCL).

Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển đến các đơn vị văn bản tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/1982 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16).


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 

Địa chỉ: 714 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, TP Hồ Chí Minh

Điện thoai: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 396tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 9921 Fax: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8)

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích