31. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở 21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

29. Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thủ tục hành chính

31. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở (21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

34. Điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở(21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

33. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở(21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

34. Điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

33. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

32. Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở(21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực quy chế tuyển sinh

31. Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học cơ sở (21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

29. Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực Tiêu chuẩn cán bộ quản lý

28. Công nhận Ban giám hiệu trường Trung học tư thục (21/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

27. Thủ tục Công nhận Ban Giám hiệu trường mầm non tư thục(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thông báo

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục công lập. Về điều chỉnh giảm hệ số tăng thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức.(7/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 258tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 299tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần này : 1448tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 18125
Tháng này : 193tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5
Tháng trước : 77737
Tất cả : 7537tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH

Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.38 ​291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích