Cập nhật: 16:34, 23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 193

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TIỂU HỌC

STT Đơn vị Website trường Chuyên mục "DẠY HỌC TRỰC TUYẾN"
1 TH Chương Dương https://thchuongduongq1.www.mencosmeticskr.com/
2 TH Đinh Tiên Hoàng https://thdinhtienhoangq1.www.mencosmeticskr.com/
3 TH Đuốc Sống https://thduocsong.www.mencosmeticskr.com/
4 TH Hoà Bình https://thhoabinhq1.www.mencosmeticskr.com/
5 TH Kết Đoàn https://thketdoan.www.mencosmeticskr.com/
6 TH Khai Minh https://thkhaiminh.www.mencosmeticskr.com/
7 TH Lê Ngọc Hân http://lengochan.edu.vn/
8 TH Lương Thế Vinh https://thluongthevinhq1.www.mencosmeticskr.com/
9 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm https://thnguyenbinhkhiem.www.mencosmeticskr.com/
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá TH Nguyễn Huệ https://thnguyenhueq1.www.mencosmeticskr.com/
11 TH Nguyễn Thái Bình https://thnguyenthaibinhq1.www.mencosmeticskr.com/
12 TH Nguyễn Thái Học https://thnguyenthaihoc.www.mencosmeticskr.com/
13 TH Phan Văn Trị https://thphanvantriq1.www.mencosmeticskr.com/
14 TH Trần Hưng Đạo https://thtranhungdao.www.mencosmeticskr.com/
15 TH Trần Khánh Dư https://thtrankhanhdu.www.mencosmeticskr.com/
16 TH Trần Quang Khải https://thtranqgkhaiq1.www.mencosmeticskr.com/
17 TH Quốc tế Á Châu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1 

Email: giaoduc.q1@tphcm.gov.vn

Số 47 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích