Cập nhật: 11:2, 8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 3654

Hướng dẫn thực hiện đăng ký tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Hướng dẫn thực hiện đăng ký tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

HƯỚNG DẪN 
THỜI GIAN HIỆN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG

 

Stt

Ngày

NỘI DUNG

1

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-
17htập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Đăng ký thông tin dự tuyển Online

2

21/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công bố danh sách ứng viên đã đăng ký trực tuyến từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/8 -hết ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

3

21/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Nộp tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 bộ hồ sơ (theo mẫu), rà soát dữ liệu và đóng lệ phí dự tuyển đăng ký dự tuyển đợt 1(dành cho các ứng viên đã đăng ký trực tuyến từ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/8 -21/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

4

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công bố danh sách ứng viên đã đăng ký trực tuyến từ ngày 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 đến hết ngày 29/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

5

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Nộp tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 bộ hồ sơ (theo mẫu), rà soát dữ liệu và đóng lệ phí dự tuyển đăng ký dự tuyển đợt 2(dành cho các ứng viên đã đăng ký trực tuyến từ ngày 22/8 -3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

6

31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Dự kiến công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển

7

14, 15/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Dự kiến phỏng vấn

8

19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Dự kiến công bố kết quả

8

25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Dự kiến nhận giấy giới thiệu

 

 Đăng ký hồ sơ trực tuyến (click vào đây)

 Mẫu đơn đăng ký dự tuyển (click vào để tải)

 Mẫu giấy khám sức khỏe (click vào để tải)

 Mẫu sơ yếu lý lịch (click vào để tải)

* Đính kèm:

- Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (tải về)

- Quyết định tuyển dụng viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (tải về)

- Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (tải về)

 


Nếu cần hướng dẫn vui lòng gọi số (trong giờ hành chánh): tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá917.46tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.291 (Thầy Hải), tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá97.5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá66.599 (Cô Phượng)

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1 

Email: giaoduc.q1@tphcm.gov.vn

Số 47 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích