Hiện tìm kiếm văn bản

Có 22 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 791 Về phân công cán bộ phụ trách theo địa bàn phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục
Đính kèm file :  

 791_181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bản18-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
2 423 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Đính kèm file :  

 423_181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bản18-1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
3 676/KH-GDĐT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Đính kèm file :  

 676-kh_thuc_hien_nhiem_vu_giao_duc_tieu_hoc_2792tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1811.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bản27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
4 725 Về thực hiện Quyết định 17/QĐ-UBND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của UBND Thành phố về phê duyệt chương trình khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại
Đính kèm file :  

 725_2792tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1811.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bản27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
5 686/KH-GDĐT Triển khai Quyết định số 446/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”
Đính kèm file :  

 kh_trien_khai_qd_446_1892tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá188.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bản18-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
6 88/KH-UBND Kế hoạch về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và cao điểm Kỷ niệm 7tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)
Đính kèm file :  

 88-ke_hoach_ve_to_chuc_phat_dong_phong_trao_thi_dua_yeu_nuoc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_352tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.doc

Hệ thống văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
7 271/KH-GDĐT Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hệ thống văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
8 27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-GDĐT Kế hoạch tổ chức chương trình “Mùa hoa dâng Bác” và Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh - giáo viên Quận 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 27tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-ke_hoach_to_chuc_mua_hoa_dang_bac_1_352tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816.docx

Hệ thống văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
9 197/TB-UBND TB nội dung kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong tại Hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị về các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố
Đính kèm file :  

 197tb-ubnd_2642tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1816.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bản26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 247/KH-GDĐT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 kh_pho_bien_gdpl_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18_2342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá188.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bản23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
11 86tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-GDĐT-VP Kế hoạch tổ chức hội báo tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu gương điển hình tiên tiến của Thành phố
Đính kèm file :  

 86tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-datahcmedu-vanphong-attachments2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18386tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1932tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1814_242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bảntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
12 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-GDĐT Quyết định về việc thành lập Hội đồng khảo sát và Tổ giám sát kỳ thi khảo sát học sinh lớp 7 năm học
Đính kèm file :  

 14tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2732tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá189.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bản27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
13 Về thực hiện chế độ hỗ trợ giáo dục mầm non
Đính kèm file :  

 File 1 : qd_656_1432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Đọc online

 File 2 : nq_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1_1432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

 File 3 : nq_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá42tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17nq-hdnd358613_1432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá181tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

Hệ thống văn bản16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
14 52/UBND-NV V/v hướng dẫn chi lương và các khoản phụ cấp cho giáo viên diện ký hợp đồng lao động năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 521ubnd-nv_1532tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bản16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
15 72/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Đính kèm file :  

 72kh-ubnd_1532tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1815.pdf


Đọc online
Hệ thống văn bản16-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
12

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 1 

Email: giaoduc.q1@tphcm.gov.vn

Số 47 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích