Cập nhật: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 862

Thực hiện công điện hỏa tốc số 7924/CD-UBND ngày 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 thông báo: Tất cả các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (bao gồm các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và đơn vị trực thuộc) thông báo ngay cho giáo viên, học sinh nghỉ học kể từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

Thực hiện công điện hỏa tốc số 7924/CD-UBND ngày 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 thông báo: Tất cả các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (bao gồm các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và đơn vị trực thuộc) thông báo ngay cho giáo viên, học sinh nghỉ học kể từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

http://www.phongchonglutbaotphcm.gov.vn/index.php/van-ban-chi-dao-tw-tp/98-thanh-pho/29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8-cang-ian-haa-tac-sa-7924-c-ubnd-ngay-24-thang-12-n-m-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-caa-ay-ban-nhan-dan-thanh-pha-va-viac-cho-hac-sinh-ngha-hac-tr-ac-dian-bian-caa-bao-sa-16

 

Thực hiện công điện hỏa tốc số 7924/CD-UBND ngày 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 2 thông báo:
Tất cả các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (bao gồm các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và đơn vị trực thuộc) thông báo ngay cho giáo viên, học sinh nghỉ học kể từ 12 giờ ngày 25 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.
 
 
 
 
Nguyễn Phúc Huy Tùng 

Tác giả: Đoàn Đức Quí

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận 2 - Tp. Hồ Chí Minh

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích