Cập nhật: 9:39, 1/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học

Về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 45/GDĐT.

Quận 2, ngày 31 tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học

 

             

Kính gửi:

                                      - Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;    

- Các đơn vị trực thuộc.

 

Căn cứ Chỉ thị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Thực hiện Công văn số 26tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra trong trường học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện một số hướng dẫn một số biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó trong trường học cụ thể như sau:

1. Thực hiện Công văn 42/GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra.

2. Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh, các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với y tế địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

3. Tuyên truyền cho trẻ em, học sinh, phụ huynh, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp xúc với người có biểu hiện sốt, ho (khuyến khích đeo khẩu trang khi đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa).

4. Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường của đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo và Bà Nguyễn Thị Tú Ni, chuyên viên phụ trách công tác y tế Phòng Giáo dục và Đào tạo ĐT: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá93915tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá446.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TH.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Phúc Huy Tùng

 

Tác giả: Đoàn Đức Quí

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận 2 - Tp. Hồ Chí Minh

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích