Cập nhật: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:26, 24/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 544

CÔNG ĐIỆN HOẢ TỐC số 7924/CĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến của Bão số 16