Cập nhật: 18:47, 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 219

Bộ GD&ĐT cho biết tất cả 9 môn từ lớp 1 đến lớp 5 được điều chỉnh nội dung giảng dạy của học kỳ II.

Ngày 31/3, Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học kì II năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đối với cấp tiểu học.

Theo đó, Bộ GD&ĐT hướng dẫn tinh giản cụ thể cho từng môn của các lớp 1 đến 5.

9 môn học được điều chỉnh nội dung dạy của học kỳ II, gồm: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc, Thủ công/ Kỹ thuật, Thể dục.

Việc tinh giản được hướng dẫn cụ thể theo từng tuần dạy học của chương trình, để đảm bảo các nhà trường thuận lợi trong triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước.

Các nội dung cơ bản được giữ để đảm bảo cung cấp kiến thức, kỹ năng nền tảng, cốt lõi của chương trình cho học sinh, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình sẽ tinh giản những nội dung nâng cao, yêu cầu vận dụng và vận dụng cao. Một số nội dung, yêu cầu trong bài học được giảm tải. Một số bài học được chuyển thành tự chọn, tự học ở nhà hoặc không tổ chức dạy học. Các nội dung tiết học gần nhau thuộc cùng một chủ đề được ghép thành một bài học theo chủ đề.

Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT lưu ý đối với môn Tiếng Việt lớp 1, căn cứ trình độ học sinh và giáo viên, nhà trường chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng môn Tiếng Việt lớp 1 chắc chắn.

"Không để tình trạng học sinh không biết đọc, không biết viết tiếng Việt khi lên lớp 2”, công văn nêu.

Bộ GD&ĐT hướng dẫn một số địa phương dừng việc thực hiện điều tra, tìm hiểu, đòi hỏi tiếp xúc động vật ở một số môn học, tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Với các thí nghiệm yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm có thể thay bằng giáo viên tiến hành thí nghiệm chung trước lớp và yêu cầu học sinh tích cực tham gia xây dựng kiến thức. Một số thí nghiệm đơn giản, giáo viên hướng dẫn học sinh tự làm ở nhà.

Môn Lịch sử và Địa lý, các bài học và nội dung tự chọn, Bộ GD&ĐT hướng các trường căn cứ quỹ thời gian của học kì II, đặc điểm vùng miền, đặc điểm học sinh và nhà trường, để quyết định thực hiện một trong các phương án: không dạy học bài tự chọn; dạy học bài tự chọn nhưng rà soát, tinh giản, tổ chức thành bài đọc thêm cho học sinh có hướng dẫn của giáo viên.

Các nhà trường rà soát, tinh giản, sắp xếp, kết hợp các bài học có nội dung liên quan thành một bài học hoặc chủ đề cần đảm bảo các yêu cầu: Nội dung cốt lõi, kỹ năng, tinh giản tối đa các nội dung kiến thức trùng lặp.

Nhà trường ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn bắt buộc theo chương trình và tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp, tăng cường hình thức dạy học từ xa.

Nhà trường không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được giảm bớt, bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học.

Xem chi tiết tinh giản chương trình ở các môn:

  1. Công nghệ.pdf
  2. Địa lý.pdf
  3. Giáo dục công dân.pdf
  4. Hoá học.pdf
  5. Ngữ Văn.pdf
  6. Sinh vật.pdf
  7. Lịch sử.pdf
  8. Tiếng Anh.pdf
  9. Tin học.pdf
  10. Vật lý.pdf
Tác giả: Đoàn Đức Quí

Phòng Giáo dục và Đào tạo - Quận 2 - Tp. Hồ Chí Minh

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích