Cập nhật: 6:34, 11/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 661

Hướng dẫn tuyên dương CBCC-VC trẻ giỏi, thân thiện 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

3. Tiêu chuẩn được công nhận danh hiệu:

Cá nhân được xét công nhận danh hiệu phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

3.1 Tiêu chuẩn chung

Phải đạt đồng thời tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt;

- Có sáng kiến, mô hình hay hoặc giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn đã được ứng dụng hoặc có thành tích nổi trội trong công tác phối hợp với đồng nghiệp và các đơn vị, thân thiện trong tiếp dân, được cấp ủy và thủ trưởng đơn vị công nhận.

- Có uy tín đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị; được sự tín nhiệm và đánh giá tốt của lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân; không có đơn thư tố cáo.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách: phân loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 trở lên; Đối với đoàn viên: phân loại Xuất sắc nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17; Đối với đảng viên: phân loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 trở lên.

3.2 Tiêu chuẩn ưu tiên

Đạt tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1 trong tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 tiêu chuẩn sau:

- Là gương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 do cơ quan, đơn vị hoặc cơ quan cấp trên bình chọn.

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

- Được trao tặng Giấy khen, Bằng khen các cấp về thực hiện công tác chuyên môn trong năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích