Cập nhật: 9:55, 25/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 829

Lịch công tác từ 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 27 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

27/4

- 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đágtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Hạn chót các đơn vị MN, TH, THCS và đơn vị trực thuộc gửi Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nội dung ký kết giao ước thi đua (có ký tên, đóng dấu của Hiệu trưởng) về PGD (T. Bình nhận)

 

- Ngày 27 và 28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Các trường THCS hướng dẫn học sinh lớp 9 thực hiện khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ tại địa chỉ: https://khaosatngoaingu.www.mencosmeticskr.com/

- Các trường (xem danh sách đính kèm tại đây) về báo cáo số liệu thực hiện Đề án "Tổng thể phát triển giáo đục thể chất và thể thao trường học đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, định hướng đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (nhắc lần 3)

Thứ Ba

28/4

- 11gtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Hội đồng chuyên môn, môn Tiếng Việt,, Toán, Tiếng Anh gửi bài dạy trực tuyến tuần 27 theo công văn số 111/GDĐT-TH ngày 13 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá về PGD (T. Bình nhận)

 

- Các trường tiểu học gửi kết quả lựa chọn sách giáo khoa Lớp 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 về PGD (T. Bình nhận) gồm:

1) Biên bản thống nhất lựa chọn sách giáo khoa tại đơn vị (đầy đủ các thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường).

2) Tờ trình kết quả lựa chọn.

3) Cập nhật số lượng sách theo danh mục.

4) Báo cáo kết quả lựa chọn SGK Lớp 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 (danh mục, dự kiến số lượng bao gồm cả dự phòng).

 

Thứ Tư

29/4

- 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đágtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá: Các trường tiểu học hoàn thành báo cáo nhanh tình hình tổ chức dạy học qua Internet trong tuần từ ngày 27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá online trực tuyến tại đây

 

- Giám khảo chấm sáng kiến các cấp chuẩn bị gửi kết quả về PGD theo cấp học:

+ Mầm non: Cô Văn Thanh Thảo;

+ Tiểu học: Thầy Nguyễn Tất Bình;

+ Trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc: Cô Lê Thị Ngọc Chi.

- Các trường MN (CL-NCL) Nhóm lớp ĐLTT gửi báo cáo “Kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ mùa phòng, chống dịch COVID-19" về mail thanhthao17tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá977@gmail.com

Thứ Năm

3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4

 

 

Thứ Sáu

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/5

 

 

Thứ Bảy

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/5

 

 

Chủ Nhật

tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/5

 

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích