Cập nhật: 17:58, 3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 279

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở công lập về thực hiện báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 theo hướng dẫn, mẫu Đề cương và biểu báo cáo gửi kèm theo Công văn.

Trường thực hiện báo cáo thống kê, cập nhật tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của nhà trường trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn (Có Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo trên phần mềm). Lưu ý bổ sung thông tin về đội ngũ giáo viên ngoại ngữ của nhà trường.

Thực hiện báo cáo đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nộp báo cáo theo đề cương bằng file tới email pgdq3.ngocchi@gmail.com và văn bản cho Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. (Cô Ngọc Chi nhận)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích