Cập nhật: 15:8, 22/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 274

Kính gửi các trường công lập về báo cáo nhu cầu mua sắm tập trung năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Các đơn vị trường học đã có gửi văn bản 268TCKH nay gửi kèm CV 2622/UBND-KT có kèm thông số kỹ thuật các đơn vị có nhu cầu xem báo cáo cho Phòng TC-KH trước ngày 25/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.

 

- Các đơn vị trường học công lập làm Phương án tự chủ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 như năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 thêm nguồn thu thỏa thuận Nguồn vệ sinh (thu sự nghiệp) gồm:
  + Bảng Word phương án tự chủ
  + Dự toán thu chi ổn định năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 và Dự toán thu chi học phí, thu sự nghiệp và khác năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 có  thuyết minh
  + Biên bản thẩm tra dự toán thu chi năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.
Bằng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2 hình thức song song:
  + Bằng văn bản có ký tên và đóng dấu (qua văn thư)
  + Gửi bằng Mail địa chỉ :  ntnthinh.q3@tphcm.gov.vn
Các đơn vị nộp gấp đã hết hạn để Phòng TC-KH giao phương án tự chủ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích