Cập nhật: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:59, 14/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 198

Kính gửi các trường công lập và ngoài công lập thuộc Quận 3 về thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 (Lần 2)

Kính gửi Hiệu trưởng các trường công lập và ngoài công lập thuộc Quận 3

Ngày 6 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 Phòng GDĐT có gửi công văn số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25/GDĐT-KHTC ngày 31/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Sở GDĐT về thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và phụ biểu mẫu báo cáo CSVC, các trường hạn chót báo cáo là 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Hiện nay Phòng GDĐT chỉ có nhận báo cáo của các trường sau:

+ MN công lập: 1, 2, 3, 6, 7, TT7, 8, TT8, 11, 12, 13, 14, MN HM;
MN Dân lập- Tư thục: Mẫu giáo Thiên thanh;

+ TH Công lập: PV Hân, PĐ Phùng, TV Đang, Mê Linh, NT Thuật, NS Hà , T Quyền, Tương Lai;

+ THCS: công lập: B Đằng, Kiến Thiết, Colette, Bàn cờ, ĐT Điểm, L Lợi, LT Vinh, T Long.

Yêu cầu các trường báo cáo rà soát CSVC giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 gấp gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Q.3, (T. Nghiệp nhận) với hai hình thức:
- Gửi Mail: nghiepke63@gmail.com và nknghiep.q3@tphcm.gov.vn
- Văn bản có đóng dấu ký tên.
Để Phòng tổng hợp báo cáo kịp thời cho Sở GDĐT TPHCM. Rất mong Hiệu trưởng các trường quan tâm thực hiện. Cám ơn
Lưu ý: Các đơn vị không được chỉnh sữa các biểu mẫu (thêm hoặc xóa dòng, cột).


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích