Cập nhật: 15:5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, 4/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 294

Kinh gửi các trường Tiểu học và THCS bảng kê hỗ trợ nhân viên y tế từ tháng 1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đến tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. Đề nghị các trường làm và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3, bộ phận tài vụ trước ngày 9/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (kèm bảng kê)

Đề nghị các trường thực hiện:
Mail và Photo bảng lương và tất cả các khoản phụ cấp theo lương của tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 rút ở kho bạc có ký nhận CBCC và Các QĐ hoặc Thông báo nhân sự tăng chưa vào bảng lương tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 gửi Thầy Nghiệp ( có các chức danh nghề nghiệp và chuyên môn làm công tác tổ chức) và các thảm kế Phòng TC-KH hạn chót thứ thứ
 hai ngày 15/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 gấp. Để giao Dự toán 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích