Cập nhật: 15:54, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 64tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gửi các đơn vị gửi về chuẩn bị cho công tác kiểm tra

- Để chuẩn bị cho công tác kiểm tra, đề nghị các đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3:
+ Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19;
+ Các biên bản kiểm tra;
+ Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.
- Hồ sơ đóng thành tập và gửi về Ô. Hồng Thanh Trang, tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá933.929.3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8. Hạn chót ngày 31/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích