Cập nhật: 7:44, 3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 221

Khẩn: Kính gửi các trường TH, THCS (CL, NCL) về báo cáo kết quả thực hiện Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Từ tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 đến tháng 9 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Ghi chú: Đề nghị các trường gửi File báo cáo qua email: phonggiaoducquan3@yahoo.com trước 17giờ ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 để báo cáo SGD.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích