Cập nhật: 8:26, 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 388

Kính gửi các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo về mẫu danh sách học sinh có đánh mã số năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lưu ý:
- Các đơn vị vào trang cơ sở dữ liệu: csdl.moet.gov.vn xuất dữ liệu ra excel và copy các cột yêu cầu theo mẫu trên;
- Đề nghị các đơn vị cập nhật đầy đủ thông tin ở các cột theo mẫu đính kèm (kể cả cột điện thoại không để trống);
- Gửi văn bản (2 bộ) về PGD ngày 18/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và File gửi qua email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích