Cập nhật: 15:34, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 75tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Lịch công tác từ 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 19/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 13 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến ngày 19 tháng 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ Hai

13/4

- Các trường THCS báo cáo trực tuyến dạy học theo công văn số 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29/GDĐT-TrH (đợt 3) tại đây trước 17 giờ, ngày 12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Lưu ý: các trường chuyển tiếp email đã báo cáo + kèm các file đã gửi Sở về email: hqhuy.q3@www.mencosmeticskr.com. Ghi chú: Xem danh sách đã nộp tại đây

 

- Các trường tiểu học gửi Hợp đồng bồi dưỡng CTGDPT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 với trường ĐHSP về PGD (Thầy Bình nhận).

 

- Giáo viên phụ trách công tác phổ cập của Phường 4, 5 và 13 gửi File danh sách trẻ sinh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 và trẻ khuyết tật (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đátập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6 đến 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14) qua mail: phonggiaoducquan3@yahoo.com và văn bản, hồ sơ gửi về PGD (nhắc lần 3).

 

Thứ Ba

14/4

 

 

Thứ Tư

15/4

 

- Hạn chót các trường tiểu học nộp file DSHS lớp 5 (theo mẫu tại đây) qua mail: phonggiaoducquan3@yahoo.com. Lưu ý: cập nhật đúng: Họ tên, ngày sinh tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú (nếu có) và số điện thoại của Cha, Mẹ học sinh. Hiện nay, PGD đã nhận được file DSHS của trường: NTThuật, LĐC, TQD, PDP, KĐ, TVĐ, UC, Fosco, NTTuyền, NT, ML, NVH, TU, NTS.

Thứ Năm

16/4

- Các trường tiểu học hoàn thành báo cáo nhanh tình hình tổ chức dạy học qua Internet trong tuần từ ngày 13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá đến 17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá online trực tuyến tại đây

(Sau khi báo cáo online các trường gửi xác nhận của SGD về PGD: Thầy Bình nhận qua mail: ntbinh.q3@tphcm.gov.vn).

 

Thứ Sáu

17/4

 

 

Thứ Bảy

18/4

 

 

Chủ Nhật

19/4

 

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích