Cập nhật: 9:22, 26/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 678

Kính gửi các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và nhóm trẻ về đăng ký mua sổ theo dõi sức khỏe học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (nhắc lại)

Ghi chú:

- Các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và nhóm trẻ đăng ký mua sổ theo dõi sức khỏe học sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại đây hoặc https://forms.gle/qKmj3wv247Lyr9WZA

 

- Các đơn vị kiểm tra thông tin đã đăng ký trong file đính kèm nếu có sai xót báo về PGD (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá967938tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá71 gặp thầy Huy)

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1137 - 38398887 - Fax: 383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3167

Email: phonggiaoducquan3@yahoo.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích