Cập nhật: 15:44, 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 577

Tập huấn Cơ sở dữ liệu toàn ngành ( Cấp Trung học cơ sở )

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ và thu thập đầy đủ thông tin, số liệu thống kê của các cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, giáo dục khuyết tật một cách thuận tiện, nhanh chóng, chính xác;

Ngày 11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -  Phòng  Giáo dục và Đào tạo triển khai tập huấn đến các trường Trung học cơ sở về thực hiện công tác báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành.

Thông qua tập huấn, các đơn vị thuộc đã được trang bị, cập nhật thêm kiến thức mới về thống kê, nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ nghiệp vụ thống kê, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn các công đoạn thu thập, phân tích, sử dụng thông tin thống kê trong quá trình thực hiện chức năng tham mưu, quản lý, điều hành tại đơn vị.

 

 

Bà Cao Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng  Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 4 - Chỉ đạo việc thực hiện cơ sở dữ liệu toàn ngành.

Ông Ngô Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 - Tập huấn Cơ sở dữ liệu toàn ngành

Tác giả: Thanh Lê

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 394tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1196
Email: pgd4@moet.edu.vn
Địa chỉ: lầu 4 - Trung tâm Hành chính Quận 4
18 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Website: http://pgdquan4.www.mencosmeticskr.com

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích