Phòng Giáo dục và Đào tạo: Họp giao ban công tác chuyên môn tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 15/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày 11 tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo các đơn vị. Tham dự buổi họp có các đồng chí hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở , trường Bồi dưỡng giáo dục.

Thông báo khẩn 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường THCS thực hiện Báo cáo nhanh theo Văn bản số 4178/BGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” Quận 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 1/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Nhân kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và nhằm tăng cường cơ hội học tập suốt đời cho các tầng lớp nhân dân, tạo cơ hội cho người dân ở mọi lứa tuổi tham gia học tập, tiếp tục phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng dân cư và trong các cơ sở giáo dục . Đồng thời đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Thành phố học tập”

Chuyên đề Phương pháp lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Tiểu học - Trung học cơ sở 24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Nhằm Tuyên truyền, giáo dục yêu tổ quốc, tự tôn dân tộc, chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo…. thực hiện học đi đôi với hành, gắn kiến thức lí thuyết của các môn học với tìm hiểu thực tiễn địa phương, góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung của học sinh trong nhà trường.

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Quận 4 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 24/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tạo sự đồng thuận hưởng ứng và thống nhất trong thực hiện.

Hội nghị tổng kết công tác Chính trị tư tưởng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, phương hướng nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có vai trò quan trọng trong việc giữ vững ổn định tình hình chính trị tư tưởng trong toàn ngành. Công tác chính trị tư tưởng bao quát trong hầu hết các hoạt động của ngành, trong đó việc giữ vững an ninh trật tự là một yếu tố quan trọng để ngành tổ chức các hoạt động chuyên môn dạy và học, tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh.

Hội nghị góp ý kế hoạch năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của trường tiểu học đặng trần côn 18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Nhằm mục đích giúp Hiệu trưởng các trường đánh giá thực trạng việc xây dựng Kế hoạch năm học, rút kinh nghiệm trong việc đề ra mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học. Đồng thời, tạo cơ hội cho Cán bộ quản lý trường học được giao lưu, chia sẻ học tập kinh nghiệm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Học sinh Quận 4 với an toàn giao thông cho nụ cười hạnh phúc năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sáng 8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 đã phối hợp với Quận Đoàn 4 tổ chức ngày hội An Toàn Giao Thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 với những nội dung thiết thực như:

Quận 4 trao hơn 32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá suất học bổng khuyến học 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Quận 4 tổ chức lễ trao tặng học bổng khuyến học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Quận 4 hân hoan chào mừng năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 7/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Chào mừng năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Hội nghị tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thực hiện nhiệm vụ năm học, ngày 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và triển khai nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 – 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 để nhìn nhận và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 nhằm phát huy những thế mạnh đã đạt được và khắc phục những điểm còn hạn chế.

Một số hoạt động tổ chức đón học sinh lớp 1 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình tổ chức lễ đón học sinh lớp 1 trong ngày đầu tiên đi học 16/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

TP.HCM ban hành kế hoạch thời gian năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Ngày 18/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thời gian học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 đối với các cấp học trên địa bàn thành phố.

Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, chiều ngày 28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 tại trường THCS Chi Lăng, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 đã tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm Giỏi cấp Trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tin tức sự kiện

Tập huấn “Giải pháp phục vụ công tác dạy và học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống Covid 19” (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tuyên truyển về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)(6/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Chúc mừng năm mới(22/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Khảo thí - Kiểm tra - Kiểm định CLGD

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 373
Hôm qua : 756
Tuần này : 37tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Tuần trước : 5181
Tháng này : 4919
Tháng trước : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá322
Tất cả : 188794
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 394tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1196
Email: pgd4@moet.edu.vn
Địa chỉ: lầu 4 - Trung tâm Hành chính Quận 4
18 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Website: http://pgdquan4.www.mencosmeticskr.com

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích