Cập nhật: 15:33, 15/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 145

Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 trên địa bàn Quận 4

Ngày 13/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Ủy ban nhân dân Quận 4 tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Xác định nhiệm vụ, giải pháp huy động các nguồn lực nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất trường, lớp học; đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; nội dung, tài liệu giáo dục địa phương để triển khai áp dụng  Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện thực tiễn của Quận 4 theo đúng lộ trình quy định của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến tất cả mọi người về Chương trình Giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

 Đến tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 có sự hiện diện:

* Ông Trần Minh Ngôn  – Quận ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4

* Bà Cao Thị Tuyết Mai  – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4

*Chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4.

* Đại diện Đảng ủy, UBND 15 phường, lãnh đạo các phòng ban thuộc Quận, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm TDTT, Trung tâm GDNN – GDTX;

* Ban giám hiệu, giáo viên trường Bồi dưỡng Giáo dục;

* Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường  Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở;

* Toàn thể giáo viên dự kiến dạy lớp 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21 các trường tiểu học;

* Đại diện giáo viên dạy lớp 6 các trường Trung học cơ sở;

*Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên cốt cán đã dự tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

 

 

Tác giả: Thanh Lê

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 4

Điện thoại: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8) 394tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1196
Email: pgd4@moet.edu.vn
Địa chỉ: lầu 4 - Trung tâm Hành chính Quận 4
18 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
Website: http://pgdquan4.www.mencosmeticskr.com

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích