Cập nhật: 11:14, 3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 26tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 6 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (Đợt 2) và thời gian nhận nhiệm sở

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 đề nghị ứng viên trúng tuyển viên chức theo Quyết định, in kết quả trúng tuyển chính thức (in Quyết định số 814tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 kèm danh sách trúng tuyển) và mang theo 1 bộ hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đến đơn vị trường trúng tuyển nhận nhiệm sở trước ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.


Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7 đường Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (Lầu 5)

ĐT: (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28) 38554151

Email: pgd6@moet.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích