Về điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Kính gởi: Các trường thuộc diện điều tra vốn đầu tư. Về điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Thực hiện báo cáo kinh phí đã sử dụng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 23/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Phòng Giáo dục đề nghị kế toán các trường Công lập trực thuộc quận (Mầm non, Tiểu học, THCS, TT.GDNN.GDTX )

Về việc sáp nhập lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào Công an quận 7 24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về việc sáp nhập lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào Công an quận 7

V/v xây dựng đề án, dự toán chi tiết cho từng nội dung thu tại đơn vị trong năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

V/v báo cáo thống kê số lượng bàn ghế học sinh không đạt chuẩn. 25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

V/v báo cáo thống kê số lượng bàn ghế học sinh không đạt chuẩn.

“Về việc đề xuất nhu cầu trang bị thiết bị dạy học tiếng Anh ” 11/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

“Về việc đề xuất nhu cầu trang bị thiết bị dạy học tiếng Anh ”

Về khảo sát Sửa chữa hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về khảo sát Sửa chữa hè 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về Dự lễ khởi công trường Tiểu học Kim Đồng. (Khẩn) 5/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Về Dự lễ khởi công trường Tiểu học Kim Đồng. (Khẩn)

“Về việc triển khai các văn bản qui phạm về sử dụng công sản, điều kiện nghiệm thu công trình, cải tạo bảo trì công trình” 26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

“Về việc triển khai các văn bản qui phạm về sử dụng công sản, điều kiện nghiệm thu công trình, cải tạo bảo trì công trình”

Về việc Đối chiếu các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia với thực trạng trường lớp hiện hữu.(nhắc lần 2) 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Về việc Đối chiếu các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia với thực trạng trường lớp hiện hữu.(nhắc lần 2)

Đề nghị một số đơn vị chưa nộp báo cáo sơ kết Học kỳ I công tác Thư viện - Thiết bị, nộp gấp trong ngày thứ 2 về PGD (cô Xuân) để tổng hợp báo cáo nộp Sở Giáo dục. 16/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

V/v nhận sách "HD thực hiện bài thể dục buổi sáng, giữa giờ và võ cổ truyền Việt Nam" 5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Thân mời các trường Tiểu học, Trung học cơ sở nhận sách "HD thực hiện bài thể dục buổi sáng, giữa giờ và võ cổ truyền Việt Nam" bộ phận TV-TB gặp cô Xuân.

Về việc triển khai văn bản chỉ đạo giáo trình Tiếng Anh tăng cường khối Trung học cơ sở. 8/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi Hiệu trưởng các trường THCS

Góp ý kiến về mức thu sử dụng học phí và thu phát của các cơ sở giáo dục - đào tạo, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (Khẩn) 18/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Mời Hiệu trưởng và kế toán các trường công lập (Mầm non, Tiểu học, THCS)

Đăng ký ấn phẩm phục vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 25/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16

Kính gửi hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập và ngoài công lập

Tiểu học

Tiểu học: Hướng dẫn công tác tổ chức cho học sinh tiểu học đi học trở lại. (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v cho phép triển khai dạy chương trình Tiếng Anh khoa học thực nghiệm với giáo viên bản ngữ dưới hình thức trực tuyến(17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tổ chức

Thông báo về Quy chế đánh giá, Mẫu 1A, Mẫu 2A (đối với HĐ-68) (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Danh sách nhân viên (viên chức và hợp đồng) (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thanh tra - pháp chế

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thi đua

Thi đua: Hướng dẫn số 5767/HD-UBND về quy trình xét SKKN, giải pháp phục vụ công tác thi đua khen thưởng. (bổ sung mẫu SKKN) (2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thi đua: Thông tư 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BNV (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đang truy cập : 1
Hôm nay : 1825
Hôm qua : 4663
Tuần này : 2367tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tuần trước : 1758tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 27944
Tháng trước : 79694
Tất cả : 823tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích