Cập nhật: 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá:36, 16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Lượt đọc: 399

Về việc Đối chiếu các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia với thực trạng trường lớp hiện hữu.(nhắc lần 2)

Về việc Đối chiếu các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia với thực trạng trường lớp hiện hữu.(nhắc lần 2)

Thông báo số 3

Về việc Đối chiếu các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia với

thực trạng trường lớp hiện hữu.(nhắc lần 2)

                  Kính gởi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và THCS công lập trực thuộc

                       

            Theo công văn 483/PGDĐT-VP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 Về việc Đối chiếu các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia với thực trạng trường lớp hiện hữu, hiện nay đã trễ hạn tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4 ngày nhưng có 22 đơn vị trường học nộp báo cáo theo yêu cầu, còn lại 17 đơn vị chưa nộp. (Xem danh sách nộp đính kèm).

            Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nhanh chóng nộp báo cáo theo yêu cầu chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận (nộp cho A.Thọ)./.


T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích