Quyết định điều động và danh sách CB, GV coi, chấm thi cuộc thi "Văn hay Chữ tốt lần thứ 19" cấp quận. 19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (công lập).

Danh sách học sinh dự thi "Văn hay Chữ tốt lần thứ 19" cấp quận năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. 13/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I cấp Trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 8/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Kế hoạch "Hội thi lớn lên cùng sách" 6/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS(công lập và ngoài công lập)

Triển khai cuộc thi "Văn hay Chữ tốt lần thứ 19". 5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

THÔNG BÁO: mời nhận danh sách công nhận TN.THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL & NCL), Giám đốc TT Giáo dục thường xuyên.

Tham gia "Hội thi tiếng Anh và Tin học theo chuẩn ETS và Certiport - Mỹ" cho học sinh THCS. 2/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Quyết định công nhận học sinh giỏi lớp 9 cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 1/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Thời khóa biểu bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Kết quả Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp quận (lần 1) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 25/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Điều chỉnh Danh sách giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 23/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (công lập).

Kế hoạch và thông báo về Kỳ thi Olympic tháng 4 bậc Trung học cơ sở lần 1 - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Thư mời họp chuyên môn bậc THCS lần 2. 22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Quyết định điều động cán bộ, giáo viên coi thi, chấm thi Kỳ thi Học sinh giỏi cấp quận (lần 1) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (Công lập).

Điều chỉnh danh sách cán bộ, giáo viên làm công tác chấm thi Kỳ thi Học sinh giỏi cấp quận (lần 1) năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19. 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (công lập).

Tiểu học

Tiểu học: Hướng dẫn công tác tổ chức cho học sinh tiểu học đi học trở lại. (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v cho phép triển khai dạy chương trình Tiếng Anh khoa học thực nghiệm với giáo viên bản ngữ dưới hình thức trực tuyến(17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tổ chức

Thông báo về Quy chế đánh giá, Mẫu 1A, Mẫu 2A (đối với HĐ-68) (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Danh sách nhân viên (viên chức và hợp đồng) (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thanh tra - pháp chế

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thi đua

Thi đua: Hướng dẫn số 5767/HD-UBND về quy trình xét SKKN, giải pháp phục vụ công tác thi đua khen thưởng. (bổ sung mẫu SKKN) (2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thi đua: Thông tư 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BNV (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đang truy cập : 6
Hôm nay : 18tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2
Hôm qua : 4663
Tuần này : 23647
Tuần trước : 1758tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 27921
Tháng trước : 79694
Tất cả : 823tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá57
T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích