Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS công lập. 3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Công văn triển khai đăng ký lớp tập huấn giải toán trên máy tính cầm tay cho giáo viên.

Triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh Trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL); Giám đốc TT GDNN - GDTX.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở (CL&NCL) 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường Trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi tiếng Nhật dành cho học sinh THCS. 26/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi Hiệu trưởng trường THCS (CL&NCL).

Kế hoạch tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung chuyên môn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 16/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Về việc triển khai trọng tâm công tác chuyên môn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (đối với mạng lưới chuyên môn bậc THCS). 13/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS (công lập).

Triển khai Bộ tư liệu dạy học theo hướng ứng dụng CNTT trong nhà trường phổ thông. 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Rà soát và hoàn thiện dữ liệu trung học 6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL & NCL)

Danh sách cán bộ quản lý, giáo viên mạng lưới tham dự tập huấn dạy học theo định hướng giáo dục STEM. 5/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi Hiệu trưởng trường THCS (công lập).

Kế hoạch chuyên môn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá bậc Trung học cơ sở. 4/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Kinh gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL & NCL). 4/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Báo cáo công tác chuẩn bị Khai giảng năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. 3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường Tiểu học (CL&NCL); - Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Kế hoạch tập huấn Xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM. 3/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở (công lập).

Họp chuyên môn đầu năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá bậc THCS. 22/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Tổ THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Tiểu học

Tiểu học: Hướng dẫn công tác tổ chức cho học sinh tiểu học đi học trở lại. (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v cho phép triển khai dạy chương trình Tiếng Anh khoa học thực nghiệm với giáo viên bản ngữ dưới hình thức trực tuyến(17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tổ chức

Thông báo về Quy chế đánh giá, Mẫu 1A, Mẫu 2A (đối với HĐ-68) (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Danh sách nhân viên (viên chức và hợp đồng) (6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thanh tra - pháp chế

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. (4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thi đua

Thi đua: Hướng dẫn số 5767/HD-UBND về quy trình xét SKKN, giải pháp phục vụ công tác thi đua khen thưởng. (bổ sung mẫu SKKN) (2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thi đua: Thông tư 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BNV (27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 737
Hôm qua : 3232
Tuần này : 17919
Tuần trước : 1758tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Tháng này : 22193
Tháng trước : 79694
Tất cả : 817329
T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích