Cập nhật: 14:34, 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 Lượt đọc: 139

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở (CL&NCL)

Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động trải nghiệm trong trường Trung học cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng nhà trường đưa nội dung cụ thể các hoạt động giáo dục NGLL và trải nghiệm vào chương trình giáo dục của nhà trường.

Trân trọng!


T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích