Cập nhật: 14:35, 17/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 112

Nhắc nhở về việc báo cáo tình hình dạy - học ngoại ngữ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS (CL&NCL).

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); nay Phòng GDĐT kính đề nghị Hiệu trưởng khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc cập nhật tình hình dạy và học ngoại ngữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành và nộp báo cáo gửi về Phòng GDĐT theo công văn số 225/GDĐT-THCS ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Phòng GDĐT đối với trường chưa thực hiện (danh sách đính kèm).

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích