Cập nhật: 9:22, 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 299

Thực hiện báo cáo nhanh theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS (CL&NCL).

Thực hiện yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng báo cáo nhanh đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo hướng dẫn (file đính kèm).

Trân trọng!

Tác giả: Tổ THCS

T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích