Cập nhật: 8:45, 27/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 216

Thi đua: Thông tư 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BNV

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị (MN,MG,TH,THCS,Trường BDGD)

Bộ phận thi đua gửi Thông tư 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BNV về Qui đinh chi tiết  thi hành một số điều của Nghị định 91/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. Thầy, cô tham khảo vì có một số điểm thay đổi so với trước đây.

Tác giả: thi đua

T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích