Cập nhật: 15:36, 6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 191

Danh sách nhân viên (viên chức và hợp đồng)

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường các trường MN, MG, TiH, THCS công lập.

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng rà soát, nếu đúng xác nhận bằng tin nhắn (Cô Thảo - PGDĐT), nếu sai sót đơn vị báo cáo cụ thể qua email gấp trong chiều nay ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.

T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích