Cập nhật: 8:41, 25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 469

V/v báo cáo thống kê số lượng bàn ghế học sinh không đạt chuẩn.

V/v báo cáo thống kê số lượng bàn ghế học sinh không đạt chuẩn.

Kính gửi: - Các trường  Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trong quận 7 .

 

Căn cứ Thông tư Liên tịch của Liên Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Y tế ngày 16/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11 Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông;

Căn cứ công văn số 3368/UBND-TCKH ngày 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Về việc điều chỉnh quy cách bàn ghế học sinh khối Mầm non công lập trực thuộc quận khi thực hiện nhu cầu mua sắm;

Theo chỉ đạo của Đ/C Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận 7, tại cuộc họp ngày 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 của Ủy ban nhân dân quận 7 Về báo cáo thống kê số lượng bàn ghế học sinh không đạt chuẩn hiện đang sử dụng.

Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7 có đề nghị như sau:

1/Các đơn vị trường học công lập (mầm non, tiểu học, trung hoc cơ sở) tiến hành rà soát bàn ghế học sinh hiện đang sử dụng không đạt chuẩn.

2/Tiến hành báo cáo theo theo mẫu đính kèm, tổng hợp và đánh giá nhu cầu thực tế của các trường.

3/Thời gian thực hiện: Đề nghị các đơn vị thực hiện và gởi cho phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.

Các đơn vị chuyển file mềm bảng đăng ký vào địa chỉ: lamtho24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8@gmail.com, báo cáo thống kê cho Anh Thọ - P.GDĐT quận 7./.


T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích