Về việc báo cáo trực tuyến số liệu phục vụ việc xây dựng Kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 563 / PGDĐT-VP
Ngày ban hành: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Ngày có hiệu lực: 21/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Người ký: Trường Phòng
Trích yếu: Thực hiện công văn số 223tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/GDĐT-TTTT ngày 17/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của Sở GD-ĐT v/v báo cáo trực tuyến số liệu phục vụ việc xây dựng Kiến trúc tổng thể ứng dụng CNTT của ngành
Nội dung:

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận 7 đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

(Chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm:  Tệp đính kèm: bao-cao-so-lieu-cntt-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.rar
T: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723243 - F: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28-38723242 - E: pgd7@moet.edu.vn - W: www.pgdquan7.www.mencosmeticskr.com
Số  7 đường Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích