Cập nhật: 16:49, 3/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Lượt đọc: 165

Điều động cán bộ quản lý bậc học mầm non

Sáng ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8 trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Trường Mầm non Bông Hồng và Trường Mầm non Việt Nhi.

Cán bộ quản lý được điều động, bổ nhiệm như sau: Cô Đoàn Thị Kim – Phó Hiệu trưởng MN Bông Hồng được điều động đến Trường Mầm non Việt Nhi giữ chứ vụ Phó Hiệu trưởng, Cô Nguyễn Thị Thu Trang – Giáo viên Trường Mầm non Bông Hồng được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng MN Bông Hồng, Cô Võ Hoàng Ngọc Thúy - Phó Hiệu trưởng MN Việt Nhi được chuyển công tác về Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ Giáo dục theo nguyện vọng.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
Số 4 đường Dương Quang Đông, Phường 5 - Quận 8
Điện thoại: 54314372
Website: http://pgdquan8.www.mencosmeticskr.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích