Thông tư liên tịch số tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15 của BGDĐT-BNV về việc quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành: 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Ngày có hiệu lực: 1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15
Người ký: Trần Anh Tuấn; Nguyễn Thị Nghĩa
Trích yếu: Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Nội dung:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, bao gồm: trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

2. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, vận dụng các quy định tại văn bản này để thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắc xác định khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

1. Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 41/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12/NĐ-CP ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá12 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Bảo đảm thực hiện những nhiệm vụ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng trẻ trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này là căn cứ xác định định mức giáo viên mầm non trong cơ sở giáo dục mầm non công lập.

File đính kèm:  Tệp đính kèm: 143tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá811357_BaoCao_CuoiNam.xls

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: Đánh giá CBCCVC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.doc

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: Mau_truong1415.xls

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
Số 4 đường Dương Quang Đông, Phường 5 - Quận 8
Điện thoại: 54314372
Website: http://pgdquan8.www.mencosmeticskr.com

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích