Kế hoạch Triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (Kính gửi các trường THCS)

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 73tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-GDĐT
Ngày ban hành: 27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Ngày có hiệu lực: 27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17
Người ký: Nguyễn Văn Quí - PTP
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18
Nội dung:
File đính kèm:  Tệp đính kèm: kehoachtrienkhaiatgtpgd_2792tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1716.docx

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH

Số điện thoại Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục : (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.38 ​291 875

Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM Email : tttt_ctgd@www.mencosmeticskr.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích