Tổ chức vòng loại hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Cây đào Nhật Tân 25/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Bác Hồ là thế đấy 25/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18

Tài liệu tuyên truyền tháng 12 25/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Tổ chức hội thi tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Bài viết tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 14/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Tài liệu sinh hoạt “Định hướng về nhận thức tư tưởng - chính trị” tháng 4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Mãi mãi nhớ lời bác dạy: “không làm quan cách mạng” 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Tập các ca khúc về Bác 16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Kỷ yếu gương điển hình 13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 23/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17

Cán bộ, công chức và viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo (theo mẫu )

Luật, Văn bản dưới Luật

TT quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.(11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Phòng, chống mua bán người.(9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn
Tài chính - cơ sở vật chất
Lịch tuần

Đang truy cập : 6
Hôm nay : 4836
Hôm qua : 4379
Tuần này : 27144
Tuần trước : 26296
Tháng này : 32289
Tháng trước : 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá166
Tất cả : 1171161
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH
Địa chỉ: Số 97 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM
Số điện thoại tiếp công dân: (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.39 49tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 832

Hộp thư điện tử: giaoductanbinh.hcm@gmail.com

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích