Tài liệu tuyên truyền tháng 3_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 15/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Tài liệu tuyên truyền tháng 1_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 17/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

Nhân dân quận Tân Bình đồng loạt ra quân chung tay bảo vệ môi trường 3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

tài liệu tuyên truyền tháng 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tài liệu tuyên truyền tháng 9_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 19/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Thông tin tuyên truyền tháng 8_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 2/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Vận động người dân có liên quan khu đất công trình công cộng (vườn rau phường 6, quận Tân Bình) kê khai nhận tiền hỗ trợ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Tài liệu tuyên truyền tháng 1_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19

Luật, Văn bản dưới Luật

TT quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.(11/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Luật Phòng, chống mua bán người.(9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công văn
Tài chính - cơ sở vật chất
Lịch tuần

Đang truy cập : 9
Hôm nay : 4tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Hôm qua : 5455
Tuần này : 22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Tuần trước : 26296
Tháng này : 27164
Tháng trước : 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá166
Tất cả : 1166tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá36
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH
Địa chỉ: Số 97 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM
Số điện thoại tiếp công dân: (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.39 49tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 832

Hộp thư điện tử: giaoductanbinh.hcm@gmail.com

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích