Hiện tìm kiếm văn bản

Có 294 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/KH-UBND-VX Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 (ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) trên địa bàn Q.TB
Đính kèm file :  

 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3khubndvxsigned_to_chuc_ngay_sach_vn_lan_thu_7_ngay_2142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_tren_dia_ban_qtb_2242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf


Đọc online
Công văn22-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 58tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-GDĐT Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 và bồi dưỡng giáo viên dạy các môn Tin học và Công nghệ, Lịch sử và Địa lí, Khoa học tự nhiên cho cán bộ quản lý và giáo viên quận Tân Bình
Đính kèm file :  

 58tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đákhsigned_2142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf


Đọc online
Công văn21-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 556/KH-GDĐT Kế hoạch đào tạo, bồi dương cán bộ, công chức, viên chức gắn với Chương trình nần cao chất lượng nguồn nhân lực năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 556khsigned_2142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf


Đọc online
Công văn17-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 577/UBND-VX V/v thực hiện ý kiến kết luận của CT.UBND/TP về phòng, chống dịch Covid-19
Đính kèm file :  

 577ubndvxsigned_ve_thuc_hien_y_kien_ket_luan_cua_ctubnd_tp_ve_phong_chong_dich__342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.pdf


Đọc online
Công văntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 575/UBND-VX V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của TTCP
Đính kèm file :  

 575ubndvxsigned_ve_thuc_hien_chi_thi_so_16ct-ttg_ngay_31_thang_3_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_cua_t_342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf


Đọc online
Công văntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 574/UBND-VX V/v xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh covid-19
Đính kèm file :  

 574ubndvxsigned_ve_xu_ly_hanh_vi_vi_pham_lien_quan_den_phong_chong_dich_benh_co_342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf


Đọc online
Công văntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 69/KH-UBND KH triển khai thi hành luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 trên địa bàn Q.TB năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 69khubndsigned_1732tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7.pdf


Đọc online
Luật, Văn bản dưới Luật 17-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP Nghị định số 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/NĐ-CP về công tác Văn thư
Đính kèm file :  

 nd_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_cong_tac_van_thu_1132tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf


Đọc online
Luật, Văn bản dưới Luật 11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/TT-BNV TT quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.
Đính kèm file :  

 tttập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7ql_hs_vc_1132tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.pdf


Đọc online
Luật, Văn bản dưới Luật 11-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 66/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11/QH12 Luật Phòng, chống mua bán người.
Đính kèm file :  

 luat_phong_chong_mua_ban_nguoi_932tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.pdf


Đọc online
Luật, Văn bản dưới Luật tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Đính kèm file :  

 File 1 : luat_pc_tac_hai_ruou_bia_so_44_932tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Đọc online

 File 2 : nghi_dinh_24_ve_luat_ruou_bia_932tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Đọc online

 File 3 : chi_thi_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3_ve_r_b_932tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Đọc online
Luật, Văn bản dưới Luật tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 43/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/QH14 Luật Giáo dục (Số: 43/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19/QH14)
Đính kèm file :  

 datahcmeductttattachments432tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19qh14giaoduc2422tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_2622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf


Đọc online
Luật, Văn bản dưới Luật 26-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/KH-GDĐT-TVTB Kế hoạch về kiểm tra đánh giá công tác Thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 29tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đákhsigned_2522tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf


Đọc online
Công văn25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 244/UBND-NV V/v hướng dẫn việc đánh giá, phân loại hàng quý theo nguyên tắc "Tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá% số lượng lãnh đạo của cơ quan đơn vị"
Đính kèm file :  

 224ubndnvsigned_ve_ti_le_5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2422tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.pdf


Đọc online
Công văn24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 131/GDĐT-CTTT Về thực hiện tuyên truyền và quản lý hoạt động của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.
Đính kèm file :  

 trienkhaimaybaykhongnguoilai1112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.docx

Công văntập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1234567891tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH
Địa chỉ: Số 97 Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM
Số điện thoại tiếp công dân: (84) tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá28.39 49tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 832

Hộp thư điện tử: giaoductanbinh.hcm@gmail.com

 

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích