Cổng thông tin điện tử Phòng GD&ĐT Quận Thủ Đức tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá

16. Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức cho HS các cấp đi học trở lại sau thời gian nghỉ...(1/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6. ( Tiểu học)Về lập DS học sinh lớp 5, chuần bị cho công tác tuyển sinh lớp 6 NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21(24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4. Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày chiến thắng 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 và Ngày Quốc tế...(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

kế hoạch phối hooạch phát động chương trình" Sữa cho em- nguồn dinh dưỡng yêu thương" Chủ đề "3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá ngày...(22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

191.KHẨN! Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT - TTg ngày 31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thủ thướng chính phủ về thực...(16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KHẢN! Về việc đón học sinh vào học trở lại tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận...(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện (23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2. Về tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 7 (22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

142.(THCS) Kế hoạch tổ chức dạy và học qua Internet và qua kênh truyền hình (16/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

V/v Chăm lo cho giáo viên, nhân viên dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khănnhân Tết Chôl Chnăm...(6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1. Về việc vận động hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của...(22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8 tháng 12 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 của Hội đồng nhân dân Thành...(13/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

125-Về việc vận động tham gia Hội thi ảnh online, chủ đề "duyên dáng áo dài Thủ Đức" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-Thông báo về việc điều chỉnh thời gian gửi tranh tham gia Hội thi Nét vẽ xanh năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(12/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

66-Về việc tổ chức và tham gia Hội thi Nét vẽ xanh thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

199-Về thực hiện chủ đề năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn...(22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25"...(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Bảng tổng hợp số liệu tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

92-Về thực hiện công tác gia đình năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(26/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(Có bổ sung) Về việc cử đội tuyển học sinh tham gia Festival võ nhạc, aerobic, aerobic dance cấp thành...(4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

65 - Về việc chuẩn bị đội tuyển tham gia Festival bơi học sinh thành phố năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn cập nhật rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

19-Quyết định, Kế hoạch và biên bản kiểm tra học vụ, thiết bị-thí nghiệm thực hành, thư viện các trường...(28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

14-Quyết định và kế hoạch kiểm tra hồ sơ học vụ, thiết bị-thí nghiệm thực hành, thư viện năm học...(19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

257-Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. (Vui lòng tải file đính kèm)(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định phân công kiểm tra lưu động Công tác kiểm tra học kỳ 1 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại các...(16/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại các trường mầm non; Tiểu...(26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

173. Về việc triển khai Nghị định 19 của Chính phủ về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi...(6/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

89. Về hướng dẫn cạp nhật rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản QPPL, quy định mới (21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

11 - Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề tháng tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(5/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc thực hiện Kết luận thanh tra chuyên đề năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá của Thanh tra Sở GD&ĐT Thành phố.(23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định về việc ban hành kế hoạch kiểm tra tháng 12.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại các trường mầm non, Tiểu học; THCS...(27/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về báo cáo kết quả công tác phòng, chống tam nhũng quý IV và năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

(HĐĐ) Thông báo về điều chỉnh chương trình tổng kết 5tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm và xét gương tiên tiến làm theo lời...(9/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo về Hội thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam.(25/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

(TiH, THCS) Thông báo về đẩy mạnh việc tham gia hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên...(19/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

(TiH, THCS) Thư mời họp giao ban Tổng phụ trách(19/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo về việc trang bị đồng phục cho Tổng phụ trách Đội.(14/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo kết quả đánh giá thi đua các Liên đội năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.(7/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về đề nghị hủy kết quả tuyển dụng của ông Ngô Tuấn Anh - ứng viên dự tuyển nhân viên...(27/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo kết quả tuyển dụng đợt 2 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về triệu tập người dự tuyển viên chức đủ điều kiện dự xét tuyển thực hành vòng 2 (3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về nội dung thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ của người...(31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tổng hợp trình độ chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ CB - GV - CNV tại các đơn vị trường...(3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức bổ sung ngành Giáo dục và Đào tạo...(15/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

764. Quyết định về công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo dợt 2...(2/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Báo cáo số liệu đảng viên quý IV năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (6/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt 2 năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (2/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thông báo về việc tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn tại phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đợt 2...(19/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức , viên chức; xây dựng và thực hiện...(11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

KHẨN!!225. Thông báo về việc tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Thủ trưởng các cơ sở...(4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7. (MN (CL),TIH, THCS) Về cung cấp số liệu và danh sách học sinh chuẩn bị công tác tuyển...(24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3. Về nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng chống Covid-19(22/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong trường học (1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

về triển khai thực hiện nội dung đăng ký hưởng ứng thực hiện chủ đề Năm an toàn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá "...(25/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

84. Về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành học sinh và giáo...(13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KHẨN!!!Về triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở...(27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(MN CL - NCL)14.Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19...(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Khẩn! Về việc triển khai "Tháng hành động về an toàn thực phẩm" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

163.Về tiếp tục tăng cường một số biện pháp hạn chế về dịch bệnh Covid-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại cơ quan trường học (31/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

131.Về tuyên truyền và quản lý hoạt động của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ(13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn các điểm cách ly (13/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

71. Về xét tặng kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về nộp hồ sơ sáng kiến cấp Thành phố năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

383tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Quyết định Tập thể lao động xuất sắc 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

3832. Quyết định Tặng bằng khen tập thể, cá nhân xuất sắc 2 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18, 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

155tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Quyết định về việc tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

4837. Quyết định Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá29. Về hướng dẫn nộp hồ sơ công nhận sáng kiến cấp quận năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Tổng hợp danh sách đăng ký thi đua năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(12/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

3831. Quyết định Tặng Huy hiệu TP.HCM 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(5/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về hướng dẫn xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

2661. Quyết định về việc nhận bằng khen của Bộ GDĐT năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

4834. Quyết định Tập thể lao động tiên tiến năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông báo về tình hình quản lý sử dụng và duy trì hoạt động trên cổng thông tin điện tử...(29/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(MNCL; TH; THCS) Khẩn! Báo cáo hệ thống xử lý nước thải(9/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

(TiH, THCS) Về báo cáo số liệu CNTT phục vụ Đề án phổ cập tin học cho học sinh phổ thông thành phố (4/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

KHẨN! (Mầm non) THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ ĐẦU NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 TRÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU...(14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

397.Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê cuối năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (16/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

1283. Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê giữa năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18. (28/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

(MN Công lập - Ngoài CL) Hướng dẫn nộp cơ sở dữ liệu giáo dục đầu năm bậc Mầm non năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(2/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về đăng ký nhu cầu cây giống phục vụ Tết trồng cây ngày 19/5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và trồng cây phân...(6/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá13. V/v hoàn chỉnh lưu trữ dữ liệu thống kê định kỳ hằng năm tại các cơ sở giáo dục(6/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Mẫu - Quyết định cử nhân sự thực hiện báo cáo - thống kê định kỳ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 trên...(12/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về rà soát thống kê cán bộ lãnh đạo quản lý (12/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

73tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-Về triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê đầu năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18.(12/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5. Về đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục Mầm non(24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Quyết định về việc kiểm tra công tác quản lý, giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng an toàn trường học;...(11/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về việc tổ chức hoạt động hè bậc học mầm non năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với các trường Mầm non ngoài công lập...(21/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định về kiểm tra công tác quản lý giảng dạy chăm sóc nuôi dưỡng An toàn trường học...(14/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch giáo dục Mầm non năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (28/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Quyết đtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáịnh về việc kiểm tra công tác quản lý, giảng dạy, chăm sóc; nuôi dưỡng; an toàn trường học,...(3/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá bậc học mầm non (2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định về công tác kiểm tra chuyên đề tại các cơ sở Mầm non tháng 4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (26/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định Về việc kiểm tra Tháng 3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 ( Bậc Mầm non)(28/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Quyết định về việc kiểm tra chuyên đề Bậc học Mầm non tháng 12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18(26/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Mầm non NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (18/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

21tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. Về giới thiêu các bài giảng 4.5 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh do Sở Giáo dục và Đào...(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

86.Thông báo về việc dời thời gian tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giải cấp Quận NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19- 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(17/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hướng dẫn một số hoạt động đầu năm học và chuẩn bị vào năm học mới 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá cấp Tiểu học.(9/8/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về tham gia gameshow " Tạp dề xanh" NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 (27/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

(Tiểu học) 957 - Thông báo về hội thi Bạn cùng sách năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19.(19/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

V/v Lập danh sách CBQL, GV, nhân viên là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về báo cáo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 (23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch công tác giáo dục tiểu học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (6/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Về biên chế lớp Một tại các trường Tiểu học trên địa bàn quận Thủ Đức năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Danh sách trung tâm chi nhánh ngoại ngữ được cấp phép tính đến năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (22/11/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Về hướng dẫn dánh mã số học sinh Tiểu học (26/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Thư mời buổi họp nghe hướng dẫn chuẩn bị Hội nghị Người lao động NH 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19,(17/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

(THCS) 224. Về hướng dẫn dạy học, kiểm tra học kỳ và số cột điểm kiểm HKII 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(4/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

(THCS) 72. Về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục học kỳ...(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

987. Về triển khai cuộc thi “Văn hay Chữ tốt” lần thứ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

967. Về thi Máy tính cầm tay Casio cấp Thành phố 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

965. Về Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

48. Kế hoạch tham dự Cuộc thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (22/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

(THCS) 141.Về triển khai thí điểm phần mềm quản lý trường học vnEdu(23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá42. Về tham quan hướng nghiệp năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

968. Về tham dự Môn thi STEM – Xe thế năng cấp TP năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

966. Về tham dự hội thi Khéo tay Kỹ thuật cấp THCS 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá(23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

48. Kế hoạch tham dự Cuộc thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng - Năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá (23/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Một số đề thi Olympic 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.4 bậc THCS năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19(27/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục, kiểm tra công...(3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tư 44/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã. (3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nghị định 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trên lĩnh vực giáo...(3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nghị định 127/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/ND-CP Quy định trách nhiệm quản Iý nhà nước về giáo dục (3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Nghị định 135/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17/NĐ-CP ngày 21/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 của Chính...(2/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Thông tin cập nhật mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 (cập nhật liên tục)...(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Lịch phát sóng các chuyên đề kiến thức lớp 9 và lớp 12 - TTTT&CTGD(3/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

UBND Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo 12 việc cần làm ngay trong 14 ngày vàng chống dịch COVID-19...(28/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Trao Quyết định phân công cán bộ - VP Đảng Ủy(16/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Đại học - TTTT&CTGD(13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP PHỐI HỢP CÙNG TỔ...(1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện trao tiền hỗ trợ cho đội ngũ công...(1/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ký kết phối hợp hoạt động triển khai sản phẩm,...(22/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc...(13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá23 Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Sở - TTTT&CTGD(12/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên xem và đăng ký theo dõi trang fanpage, kênh youtube "Công đoàn...(5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hoãn khai giảng các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II (Khóa tháng 3...(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Danh sách các đoàn đánh giá ngoài đợt 65 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Nhắc nhở thực hiện báo cáo công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá. - Phòng Khảo...(27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá tại Thành phố Hồ Chí Minh...(27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" - VP Công Đoàn (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

KHẨN: Về việc nhận và phát khẩu trang cho học sinh TiH, THCS, THPT, TT GDTX, TT GDNN-GDTX - Phòng...(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về triển khai, thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Chính trị tư tưởng (28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và công tác...(27/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo...(24/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

(KHẨN) Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo. - VP Đảng Ủy(23/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập các đoàn đánh giá ngoài trường...(9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị Sơ kết Học kỳ I và triển khai nhiệm vụ Học kỳ II, năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá,...(21/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tập huấn công tác đánh giá ngoài và triển khai Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài (đợt 63)....(18/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Dự họp giao ban báo cáo công tác Hội khỏe Phù Đổng thành phố, khu vực và toàn quốc lần...(4/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm...(13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hội nghị quán triệt, triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc....(9/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Đến tham dự họp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/1955 - 27/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá) - Phòng Chính...(19/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Tập huấn phần mềm thi tuyển sinh vào lớp 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD(17/2/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thư mời tham dự triển khai Vòng loại cuộc thi Chắp cánh ước mơ năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá -...(14/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên xem và đăng ký theo dõi trang fanpage, kênh youtube "Công đoàn...(5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học và tạm ngưng hoạt động căn tin trong...(3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại - Văn Phòng Sở(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc nộp đề án nhân sự cấp ủy tại Đại hội nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. - VP Đảng Ủy(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc vận động đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động tham gia hội thi cá nhân...(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi ảnh "Nét đẹp công đoàn và Người lao động" - VP Công Đoàn (5/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 13tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá - 19/5/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá). - VP...(29/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc đăng ký lịch tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25. - VP Đảng Ủy(28/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh -...(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Về việc tiếp tục chăm lo đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 38/KH-CĐGD...(23/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Xem thêm

Đề án thẻ học đường SSC

3963. Về hướng dẫn công tác triển khai Đề án thẻ học đường thông minh SSC (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngoại ngữ - tin học

Về triển khai bài thi Tiếng Anh quốc tế Pearson Test of English (PTE) cho học sinh phổ thông (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

3239. (TiH; THCS)-Về chuẩn quốc tế đánh giá năng lực Tiếng Anh của học sinh phổ thông TP.HCM. (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Bảng tham chiếu điểm chứng chỉ quốc tế (khung tham chiếu Châu Âu) (19/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

(Sở GD) Hướng dẫn cách xem điểm thi KET, PET, FCE online(19/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Phần mềm tiện ích

Phần mềm điều khiển máy tính từ xa UltraViewer 6.2 (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Phần mềm Tiện ích excel (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TeamViewer Portable - Phần mềm điều khiển máy tính từ xa (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Email công vụ

Hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử (email công vụ)(13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Đang truy cập : 2
Hôm nay : 193
Hôm qua : 2454
Tuần này : 73tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Tuần trước : 19163
Tháng này : 12tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá39
Tháng trước : 66698
Tất cả : 797464
1