Lịch công tác tuần Từ ngày 16.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến ngày 22.tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (16/1 - 21/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Chưa có lịch công tác chi tiết

Lịch công tác đã đăng

 Lịch công tác tuần từ tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 đến tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8/tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17 (2/1 - 8/1/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)
 52 - Lịch công tác tuần từ 26.12.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 đến 31.12.2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16 (29/12 - 31/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16)
Đề án thẻ học đường SSC

3963. Về hướng dẫn công tác triển khai Đề án thẻ học đường thông minh SSC (24/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Ngoại ngữ - tin học

Về triển khai bài thi Tiếng Anh quốc tế Pearson Test of English (PTE) cho học sinh phổ thông (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

3239. (TiH; THCS)-Về chuẩn quốc tế đánh giá năng lực Tiếng Anh của học sinh phổ thông TP.HCM. (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/9/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Bảng tham chiếu điểm chứng chỉ quốc tế (khung tham chiếu Châu Âu) (19/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

(Sở GD) Hướng dẫn cách xem điểm thi KET, PET, FCE online(19/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Phần mềm tiện ích

Phần mềm điều khiển máy tính từ xa UltraViewer 6.2 (17/4/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19)

Phần mềm Tiện ích excel (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

TeamViewer Portable - Phần mềm điều khiển máy tính từ xa (1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/6/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17)

Email công vụ

Hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử (email công vụ)(13/3/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

Đang truy cập : 3
Hôm nay : 26tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8
Hôm qua : 2525
Tuần này : 12241
Tuần trước : 19163
Tháng này : 16979
Tháng trước : 66698
Tất cả : 8tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá24tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích