Hiện tìm kiếm văn bản

Có 124 văn bản được tìm thấy


STTSố văn bảnTiêu đềLoại tài liệuNgày đăng
1 234. Về việc báo cáo tình hình học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ tránh dịch Covid-19
Đính kèm file :  

 234_bao_cao_tinh_hinh_hs_di_hoc_tro_lai_752tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pdf


Đọc online
An toàn trường họctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
2 KHẨN!!225. Thông báo về việc tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Thủ trưởng các cơ sở trên địa bàn Quận.
Đính kèm file :  

 File 1 : 225tap_huan_phong_chong_covid-19_452tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15.docx

 File 2 : 225_thong_bao_ve_viec_tap_huan_cong_tac_phong_chong_dich_benh_covid-19_552tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Đọc online
Y tế học đườngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá5-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
3 211/GDĐT KHẨN!!!Về triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Quận.
Đính kèm file :  

 File 1 : 211_ve_huong_dan_bo_tieu_chi_phong_chong_dich_covid_19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online

 File 2 : 211huong_dan_tu_danh_gia_theo_tieu_chi_an_toan_phong_chong_dich_benh_corona-pgd_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc

 File 3 : 748tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá6tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đásigned632tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online

 File 4 : 1371qdsigned_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online

 File 5 : 15tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2huong_dan_xu_ly_cac_truong_hop_bi_sot_ho_kho_tho_tai_truong_hoc_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online

 File 6 : chi-thi-19-ct-ttg-tiep-tuc-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-covid-19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf

Đọc online

 File 7 : huong_dan_tu_danh_gia_theo_tieu_chi_an_toan_phong_chong_dich_benh_corona-pgd_2_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc

 File 8 : mau_1_-_mam_non_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.docx

 File 9 : mau_2-pho_thong_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc

 File 1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá : mau_bao_cao_tu_danh_gia_tieu_chi_an_toan_phong_chong_covid19_2742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.doc

An toàn trường học27-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
4 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7. (MN (CL),TIH, THCS) Về cung cấp số liệu và danh sách học sinh chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá21
Đính kèm file :  

 File 1 : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7gui_truong_mau_tuyen_sinh_dau_cap_-_mau_nhap_lieu_-_lop_6_1xls_truong_2442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.xls

 File 2 : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá7ve_cung_cap_so_lieu_ds_hs_chuan_bi_tuyen_sinh_2442tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

Đọc online
An toàn trường học24-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
5 (MN CL - NCL)14.Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 -2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25 trên địa bàn Quận Thủ đức
Đính kèm file :  

 14kh_trien_khai_de_an_phat_trien_giao_duc_mam_non_giai_doan_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf


Đọc online
An toàn trường học23-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
6 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3/GDĐT 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3. Về nâng cao vai trò của cộng đồng, gia đình trong phòng chống Covid-19
Đính kèm file :  

 File 1 : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3nang_cao_vai_tro_cua_cong_dong_gia_dinh_phong_chong_covid-19_2242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

 File 2 : 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3nang_cao_vai_tro_cua_cong_dong_gia_dinh_trong_phong_chong_dich_covid-19signed_2242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.pdf

Đọc online
Y tế học đường22-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
7 Khẩn! Về việc triển khai "Tháng hành động về an toàn thực phẩm" năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 198_ve_thang_atvstp_1742tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf


Đọc online
An toàn trường học17-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
8 166.GDĐT Về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19 trong trường học
Đính kèm file :  

 166_ve_viec_trien_khai_cac_bien_phap_cap_bach_trong_phong_chong_dich_benh_142tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.pdf


Đọc online
Y tế học đườngtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
9 163/GDĐT - VP 163.Về tiếp tục tăng cường một số biện pháp hạn chế về dịch bệnh Covid-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 tại cơ quan trường học
Đính kèm file :  

 163_ve_tiep_tuc_tang_cuong_1_so_bien_phap_han_che_dich_benh_covid-19_tai_co_qua_3132tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf


Đọc online
Y tế học đường31-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá 148 về triển khai thực hiện nội dung đăng ký hưởng ứng thực hiện chủ đề Năm an toàn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá " đã uống rượu bia - Không lái xe"
Đính kèm file :  

 158_ve_trien_khai_noi_dung_dang_ky_thuc_hien_chu_de_ve_atgtsigned_2532tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá17.pdf


Đọc online
An toàn trường học25-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá3-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
11 131 131.Về tuyên truyền và quản lý hoạt động của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ
Đính kèm file :  

 131trienkhaimaybaykhongnguoilai1112tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá622tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16_2_1322tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá11.docx

An toàn giao thông13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
12 84 84. Về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành học sinh và giáo viên trung học năm học 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 - 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
Đính kèm file :  

 84_van_ban_thi_atgt_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_1322tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.doc

An toàn giao thông13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
13 Về hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn các điểm cách ly
Đính kèm file :  

 File 1 : hddiem_cach_ly_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáb654deda7bda8adaed9ctập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáde7ffd741f7_1322tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.docx

 File 2 : phong_chong_dich_benh_1322tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá8.pptx

Y tế học đường13-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
14 Về đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh
Đính kèm file :  

 78ve_viec_day_manh_thuc_hien_chinh_sach_bao_hiem_y_te_1222tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf


Đọc online
Y tế học đường12-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
15 Phiếu thu thập thông tin về vốn đầu tư thực hiện của đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục (Các trường có tên thực hiện)
Đính kèm file :  

 mau_thong_ke_1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá22tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf


Đọc online
An toàn trường học1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá-tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá
123456789
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích