2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1. Về việc vận động hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu 9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc.
File đính kèm:  Tệp đính kèm: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1_ve_trien_khai_huong_ung_cuoc_thi_tim_hieu_9tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_nam_ngay_truyen_thong_nganh_tu_2242tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá16.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmPhòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích