Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá25" trong ngành giáo dục quận Thủ Đức.

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.
File đính kèm:  Tệp đính kèm: tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9_ke_hoach_trien_khai_thuc_hien_de_an_xay_dung_van_hoa_ung_xu_trong_truong_hoc_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá32tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá14.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmPhòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích