Quyết đtập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đáịnh về việc kiểm tra công tác quản lý, giảng dạy, chăm sóc; nuôi dưỡng; an toàn trường học, chế biến và tổ chức giờ ăn tại các cơ sở mầm non.

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 232
Ngày ban hành: 2/12/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
Kính gửi Hiệu trưởng các trường; nhóm lớp: Mẫu giáo Linh Ân; Hừng Đông; MN Búp Sen Hồng; MN Mặt Trời Đỏ; Mặt trời Bé con; Nhóm trẻ Hương Quế.
File đính kèm:  Tệp đính kèm: 232_quyet_dinh_ve_kiem_tra_co_so_giao_duc_mam_non_thang_12_nam_hoc_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_3122tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1916.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmPhòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích