2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4. Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Ngày chiến thắng 3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/4 và Ngày Quốc tế lao động tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1/5 năm 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá.(Đính kèm khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ Quý II/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá)

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4/TB - GDĐT
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Trích yếu:
Nội dung:
Kính gửi Hiệu trưởng các trường Mầm non (CL - NCL); Tiểu học; THCS và đơn vị trực thuộc trên địa bàn Quận.
File đính kèm:  Tệp đính kèm: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4_thong_bao_ve_viec_treo_co_to_quoc_va_nghi_le_chien_thang_3tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4_va_tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá15_nam_2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm Tệp đính kèm: 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá4-khau-hieu-ttcd-quy-2-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá_2342tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá9.pdf

Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmPhòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích