Cập nhật: 2:46, 14/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18 Lượt đọc: 1

KHẨN! (Mầm non) THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ ĐẦU NĂM HỌC 2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18-2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá19 TRÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN NGÀNH_lần 1

HẠN CUỐI GỬI DỮ LIỆU VỀ PHÒNG GDĐT THỨ 3 (16/1tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá/2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá18)

 

CÁCH THỰC HIỆN: (HƯỚNG DẪN ĐÍNH KÈM)

BƯỚC 1. CẬP NHẬT TRƯỚC CÁC FILE EXCEL (CÁCH CẬP NHẬT XEM PHẦN HƯỚNG DẪN NHẬP FILE EXCEL). LƯU Ý:

    - TUYỆT ĐỐI KHÔNG THAY ĐỔI, CẮT XÉN, THÊM BỚT FILE EXCEL 

    - ƯU TIÊN NHẬP TRƯỚC PHẦN CHỮ MÀU ĐỎ

    - XEM KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN TRONG CÁC SHEET Ở CÁC FILE EXCEL

    - KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG FILE EXCEL CỦA ĐƠN VỊ KHÁC VÌ HỆ THỐNG SẼ KHÔNG CẬP NHẬT ĐƯỢC HOẶC CẬP NHẬT SAI

    - KHÔNG VIẾT TẮT, KHÔNG SỬ DỤNG MÃ SỐ

    - Ở FILE CỦA GIÁO VIÊN THÌ NGOÀI GIÁO VIÊN CẦN CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VÀ NHÂN VIÊN

    - Ở FILE HỌC SINH THÌ MÃ LỚP NÊN TRÙNG VỚI TÊN LỚP

 

BƯỚC 2: ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG VÀ ĐƯA DỮ LIỆU LÊN WEBSITE (HƯỚNG DẪN ĐÍNH KÈM)

 

TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN NẾU CÓ KHÓ KHĂN XIN LIÊN HỆ THẦY MINH (tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá919tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá75652), NẾU KHÔNG GỌI ĐƯỢC VUI LÒNG ĐỂ LẠI LỜI NHẮN, GHI RÕ TÊN ĐƠN VỊ SẼ ĐƯỢC HỒI ÂM)

TRÂN TRỌNG!


Tải file đính kèm: filemau-mn-lop_141tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá183.xls
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: filemau-mn-giaovien_141tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá183.xls
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: filemau-mn-hocsinh_141tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá183.xls
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmTải file đính kèm: huong_dan_cap_nhat_he_thong_co_so_du_lieu_161tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá2tập đoàn bet365_Đăng nhập vào bet365_bet365 bóng đá1813.doc
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèmPhòng Giáo dục và Đào tạo quận Thủ Đức

Hợp tác phát triển bởi

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích